Stupnice tvrdosti vybraných druhů oceli.
 

HB - tvrdost měřená metodou Brinela
HRC - tvrdost měřená metodou Rockwella
HV - tvrdost...

Číst dál...

Rozdělení oceli z důvodu chemických vlastností.

Ocel k nauhličování: Součásti stroje s požadovanou horní vrstvou s vysokou tvrdostí a tažností…

Číst dál...

To jsou parametry charakterizující vhodnost oceli v průmyslu. Jejich velikost závisí…

Číst dál...

V následující tabulce uvádíme jakostní třídy oceli.

Číst dál...

We use cookies on our Website. By continuing to use the Website, you agree to the use of cookies in accordance with the Privacy Policy. Expressing consent is voluntary, you can undo it at any time by changing the settings for "cookies" in your web browser. Click "Accept" to not display this information anymore.